ID bài viết : 00130525 / Sửa lần cuối : 16/09/2015In

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Máy ghi âm, Thiết bị ghi âm Linear PCM

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Máy ghi âm, Thiết bị ghi âm Linear PCM.

  Hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trên trang này dành cho các sản phẩm được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó dựa theo các điều kiện sau đây:

  Môi trường hoạt động:

  • Hoạt động đã được kiểm tra ở chế độ màn hình máy tính của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên một máy tính đã được nâng cấp từ Windows 8.1 đã được cài đặt trước đó.
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  ICD-AX412
  ICD-AX412F
  ICD-FX8
  ICD-FX88
  ICD-PX232
  ICD-PX240
  ICD-PX312
  ICD-PX312D
  ICD-PX312F
  ICD-PX312M
  ICD-PX333
  ICD-PX333D
  ICD-PX333F
  ICD-PX333M
  ICD-PX440
  ICD-SX712
  ICD-SX712D
  ICD-SX713
  ICD-SX813
  ICD-SX733
  ICD-SX733D
  ICD-SX734
  ICD-SX1000
  ICD-TX50
  ICD-TX650
  ICD-UX512
  ICD-UX512F
  ICD-UX513F
  ICD-UX522
  ICD-UX522F
  ICD-UX523
  ICD-UX523F
  ICD-UX502
  ICD-UX532
  ICD-UX533
  ICD-UX533F
  ICD-UX534F
  ICD-UX543
  ICD-UX543F
  ICD-UX544F
  PCM-D1
  PCM-D50
  PCM-M10
  PCM-D100