ID bài viết : 00127037 / Sửa lần cuối : 12/08/2015In

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho các dòng Headphone, earphone & headset

  Thông tin tương thích Windows 10 dành cho các dòng Headphone, earphone & headset

  Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của những sản phẩm phân phối vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn và được liệt kê trong trang này dựa theo các điều kiện sau đây:

  Môi trường hoạt động:
  • Hoạt động được kiểm tra ở chế độ desktop của Windows 10 Home và  Windows 10 Pro.
  • Hoạt động không được đảm bảo cho tất cả các máy vi tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không Tương Thích

  Dòng sản phẩm Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  PHA-1
  PHA-2
  PHA-3
  PHA-1A
  MDR-1ADAC
  DR-BT63EX
  MDR-1RBT
  MDR-ZX550BN
  DR-BTN200
  DRC-BTN40K
  MDR-1RBTMK2
  MDR-ZX330BT
  MDR-ZX770BN
  MDR-ZX770BT
  MDR-10RBT
  MDR-EX31BN
  MDR-ZX750BN
  MDR-XB950BT
  MDR-AS600BT
  MDR-AS800BT
  MUC-M1BT1
  MDR-1ABT
  MDR-AS700BT
  DR-BT150NC
  XBA-BT75
  MDR-1RNCMK2
  MDR-1RNC
  XBA-NC85D
  MDR-HW300K
  MDR-HW700DS