ID bài viết : 00130549 / Sửa lần cuối : 01/11/2020In

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Phần mềm ứng dụng (Thiết bị âm thanh gia đình - Home Audio).

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Phần mềm ứng dụng (Thiết bị âm thanh gia đình - Home Audio).

  Hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trên trang này dành cho các sản phẩm được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó dựa theo các điều kiện sau đây:

  Môi trường hoạt động:

  • Hoạt động đã được kiểm tra ở chế độ màn hình máy tính của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên một máy tính đã được nâng cấp từ Windows 8.1 đã được cài đặt trước đó.
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Phần mềm ứng dụng Phiên bản Danh mục sản phẩm ứng dụng Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  HAP Music Transfer HDD Audio Player ? ? ? ?
  Hi-Res Audio Player (Windows) v1.2.1 Hi-Res Audio ? ? ? ?
  SONY_USB_DAC_Amp_Driver TBD Dàn âm thanh stereo ? ? ? ?
  Media Go 3.0 Walkman
  PSP
  Điện thoại thông minh XPERIA
  Máy tính bảng XPERIA
  Thiết bị âm thanh Hi-Res
  ? ? ? ?
  Sony_Audio_USB_Driver 1.01 Active speaker
  System stereo