ID bài viết : 00130579 / Sửa lần cuối : 02/11/2020In

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Micro systems.

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Micro systems.

  Hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trên trang này dành cho các sản phẩm được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó dựa theo các điều kiện sau đây:

  Operation environments:
  • Hoạt động đã được kiểm tra ở chế độ màn hình máy tính của Windows 10 Home và Windows 10 Pro.
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  UDA-1 ? ? ? ?
  MAP-S1
  CMT-X7CD/X7CDB
  CMT-SX7/SX7B