ID bài viết : 00125530 / Sửa lần cuối : 28/07/2015In

Thông tin tương thích của Windows 10 dành cho PlayMemories Online.

  Thông tin tương thích của Windows 10  dành cho PlayMemories Online.


  Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trong trang này - những sản phầm đã được tung ra thị trường vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn cùng với những điều kiện sau đây:

  Môi trường hoạt động:
  • Hoạt động được kiểm tra trong chế độ màn hình desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính được nâng cấp, trước đó đã cài sẵn Windows 8.1
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả các máy tính

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không Tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Dịch vụ Mạng Trình duyệt Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  PlayMemories Online Edge
  Internet Explorer 11