ID bài viết : 00130440 / Sửa lần cuối : 29/10/2018In

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho ứng dụng PlayMemories

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho các ứng dụng PlayMemories đối với máy chụp ảnh.

  Sony đã kiểm tra hoạt động của ứng dụng PlayMemories Camera với Windows 10 Home và Windows 10 Pro máy tính được nâng cấp từ phiên bản Windows 8.1cài đặt sẵn.

  Môi trường HĐH:

  • Thao tác đã được kiểm tra trong chế độ desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính được nâng cấp từ phiên bản Windows 8.1cài đặt sẵn.
  • Hoạt động không được đảm bảo đối với tất cả các máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Trình duyệt Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit

  Ứng dụng PlayMemories Camera
  (Tải về bằng máy tính)

  Internet Explorer 11
  Chrome