ID bài viết : 00130593 / Sửa lần cuối : 16/09/2015In

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Phần mềm ứng dụng (Máy chụp ảnh kĩ thuật số).

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Phần mềm ứng dụng (Máy chụp ảnh kĩ thuật số).

  Hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trên trang này dành cho các sản phẩm được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó dựa theo các điều kiện sau đây:

  Môi trường hoạt động:

  • Hoạt động đã được kiểm tra ở chế độ màn hình máy tính của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên một máy tính đã được nâng cấp từ Windows 8.1 đã được cài đặt trước đó.
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Phầm mềm ứng dụng Phiên bản Danh mục sản phẩm áp dụng Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  PlayMemories Home 5.0.00 or later Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Action Cam
  Music Video Recorder
  Bloggie / Webbie
  Digital Recording Binoculars
  Máy in ảnh
  Thiết bị GPS
  Image Data Converter 4.2.04 or later Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Remote Camera Control 3.5.00 or later Cyber-shot
  α (Alpha)
  Action Cam Movie Creator 5.0.00 or later Action Cam
  Sony RAW Driver 2.0.00 or later Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  MVR Studio 1.0.01 or later Music Video Recorder
  Content Management Utility Earlier than 2.1 Handycam - - - -