ID bài viết : 00126723 / Sửa lần cuối : 14/06/2017In

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho máy quay phim.

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho máy quay phim.

  Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm đã được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn liệt kê trên trang này theo các điều kiện sau. Đối với các sản phẩm được phát hành vào tháng 8 năm 2015 hoặc muộn hơn, hãy tham khảo sách hướng dẫn hoặc kiểm tra trang web của Sony, vv...

  Kiểm tra môi trường hoạt động:

  • Thao tác đã được kiểm tra trong chế độ desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính được nâng cấp từ phiên bản Windows 8.1cài đặt sẵn
  •  Hoạt động không được đảm bảo đối với tất cả các máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra


  Máy quay phim Handycam 4K

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  FDR-AX1
  FDR-AX1E
  FDR-AX30 *1
  FDR-AX33 *1
  FDR-AX100 *1
  FDR-AX100E *1
  FDR-AXP33 *1
  FDR-AXP35 *1
  HDR-CX900 *1
  HDR-CX900E *1

  *1 Nếu bạn kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB khi kết nối USB được cài đặt sang Auto, kết nối có thể được thực hiện ở chế độ Mass Storage. Để kết nối máy ảnh và máy tính ở chế độ MTP/PTP, hãy thay đổi thiết lập kết nối USB của máy ảnh sang MTP hoặc PTP trước khi kết nối với máy tính.


  Máy quay Handycam Độ phân giải cao

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  GV-HD700
  GV-HD700E
  HDR-AX2000
  HDR-AX2000E
  HDR-CX6EK
  HDR-CX7
  HDR-CX7E
  HDR-CX7EK
  HDR-CX7K
  HDR-CX11E
  HDR-CX12
  HDR-CX12E
  HDR-CX100
  HDR-CX100E
  HDR-CX105E
  HDR-CX106E
  HDR-CX110
  HDR-CX110E
  HDR-CX115E
  HDR-CX116E
  HDR-CX130 *1
  HDR-CX130E *1
  HDR-CX150
  HDR-CX150E
  HDR-CX155E
  HDR-CX160 *1
  HDR-CX160E *1
  HDR-CX180E *1
  HDR-CX190 *1
  HDR-CX190E *1
  HDR-CX200 *1
  HDR-CX200E *1
  HDR-CX210 *1
  HDR-CX210E *1
  HDR-CX220 *1
  HDR-CX220E *1
  HDR-CX230 *1
  HDR-CX230E *1
  HDR-CX240 *1
  HDR-CX240E *1
  HDR-CX250 *1
  HDR-CX250E *1
  HDR-CX260E *1
  HDR-CX260V *1
  HDR-CX260VE *1
  HDR-CX270E *1
  HDR-CX280 *1
  HDR-CX280E *1
  HDR-CX290 *1
  HDR-CX290E *1
  HDR-CX300
  HDR-CX300E
  HDR-CX305E
  HDR-CX320 *1
  HDR-CX320E *1
  HDR-CX330 *1
  HDR-CX330E *1
  HDR-CX350
  HDR-CX350E
  HDR-CX350V
  HDR-CX350VE
  HDR-CX360 *1
  HDR-CX360E *1
  HDR-CX360V *1
  HDR-CX360VE *1
  HDR-CX370
  HDR-CX370E
  HDR-CX380 *1
  HDR-CX380E *1
  HDR-CX390E *1
  HDR-CX400E *1
  HDR-CX405 *1
  HDR-CX410VE *1
  HDR-CX430V *1
  HDR-CX430VE *1
  HDR-CX440 *1
  HDR-CX500
  HDR-CX500E
  HDR-CX500V
  HDR-CX500VE
  HDR-CX505VE
  HDR-CX510E *1
  HDR-CX520
  HDR-CX520E
  HDR-CX520V
  HDR-CX520VE
  HDR-CX530E *1
  HDR-CX550
  HDR-CX550E
  HDR-CX550V
  HDR-CX550VE
  HDR-CX560 *1
  HDR-CX560E *1
  HDR-CX560V *1
  HDR-CX560VE *1
  HDR-CX570E *1
  HDR-CX580E *1
  HDR-CX580V *1
  HDR-CX580VE *1
  HDR-CX610E *1
  HDR-CX620 *1
  HDR-CX690E *1
  HDR-CX700 *1
  HDR-CX700E *1
  HDR-CX700V *1
  HDR-CX700VE *1
  HDR-CX730E *1
  HDR-CX740E *1
  HDR-CX740VE *1
  HDR-CX760E *1
  HDR-CX760V *1
  HDR-CX760VE *1
  HDR-FX1000
  HDR-FX1000E
  HDR-GW55VE *1
  HDR-GW66E *1
  HDR-GW66V *1
  HDR-GW66VE *1
  HDR-GW77 *1
  HDR-GW77E *1
  HDR-GW77V *1
  HDR-GW77VE *1
  HDR-GWP88 *1
  HDR-GWP88E *1
  HDR-GWP88V *1
  HDR-GWP88VE *1
  HDR-HC5
  HDR-HC5E
  HDR-HC7
  HDR-HC7E
  HDR-HC9
  HDR-HC9E
  HDR-PJ10 *1
  HDR-PJ10E *1
  HDR-PJ30 *1
  HDR-PJ30E *1
  HDR-PJ30V *1
  HDR-PJ30VE *1
  HDR-PJ50 *1
  HDR-PJ50E *1
  HDR-PJ50V *1
  HDR-PJ50VE *1
  HDR-PJ200 *1
  HDR-PJ200E *1
  HDR-PJ210 *1
  HDR-PJ220 *1
  HDR-PJ220E *1
  HDR-PJ230 *1
  HDR-PJ230E *1
  HDR-PJ240 *1
  HDR-PJ240E *1
  HDR-PJ260 *1
  HDR-PJ260E *1
  HDR-PJ260V *1
  HDR-PJ260VE *1
  HDR-PJ270 *1
  HDR-PJ270E *1
  HDR-PJ275 *1
  HDR-PJ320E *1
  HDR-PJ330E *1
  HDR-PJ340 *1
  HDR-PJ340E *1
  HDR-PJ350 *1
  HDR-PJ350E *1
  HDR-PJ380 *1
  HDR-PJ380E *1
  HDR-PJ390E *1
  HDR-PJ410 *1
  HDR-PJ420E *1
  HDR-PJ420VE *1
  HDR-PJ430 *1
  HDR-PJ430E *1
  HDR-PJ430V *1
  HDR-PJ430VE *1
  HDR-PJ440 *1
  HDR-PJ510E *1
  HDR-PJ530E *1
  HDR-PJ540 *1
  HDR-PJ540E *1
  HDR-PJ580 *1
  HDR-PJ580E *1
  HDR-PJ580V *1
  HDR-PJ580VE *1
  HDR-PJ600 *1
  HDR-PJ600E *1
  HDR-PJ600V *1
  HDR-PJ600VE *1
  HDR-PJ610E *1
  HDR-PJ620 *1
  HDR-PJ650E *1
  HDR-PJ650V *1
  HDR-PJ650VE *1
  HDR-PJ660 *1
  HDR-PJ660E *1
  HDR-PJ660V *1
  HDR-PJ660VE *1
  HDR-PJ670 *1
  HDR-PJ710 *1
  HDR-PJ710V *1
  HDR-PJ710VE *1
  HDR-PJ720E *1
  HDR-PJ740VE *1
  HDR-PJ760 *1
  HDR-PJ760E *1
  HDR-PJ760V *1
  HDR-PJ760VE *1
  HDR-PJ780E *1
  HDR-PJ780VE *1
  HDR-PJ790 *1
  HDR-PJ790E *1
  HDR-PJ790V *1
  HDR-PJ790VE *1
  HDR-PJ810 *1
  HDR-PJ810E *1
  HDR-PJ820 *1
  HDR-PJ820E *1
  HDR-SR5
  HDR-SR5C
  HDR-SR5E
  HDR-SR7
  HDR-SR7E
  HDR-SR8
  HDR-SR8E
  HDR-SR10
  HDR-SR10D
  HDR-SR10E
  HDR-SR11
  HDR-SR11E
  HDR-SR12
  HDR-SR12E
  HDR-TD10 *1
  HDR-TD10E *1
  HDR-TD20 *1
  HDR-TD20E *1
  HDR-TD20V *1
  HDR-TD20VE *1
  HDR-TD30 *1
  HDR-TD30E *1
  HDR-TD30V *1
  HDR-TD30VE *1
  HDR-TG1
  HDR-TG1E
  HDR-TG3E
  HDR-TG5
  HDR-TG5E
  HDR-TG5V
  HDR-TG5VE
  HDR-TG7VE
  HDR-UX3E
  HDR-UX5
  HDR-UX5E
  HDR-UX7
  HDR-UX7E
  HDR-UX9E
  HDR-UX10
  HDR-UX10E
  HDR-UX19E
  HDR-UX20
  HDR-UX20E
  HDR-XR100
  HDR-XR100E
  HDR-XR101
  HDR-XR105E
  HDR-XR106E
  HDR-XR150
  HDR-XR150E
  HDR-XR155E
  HDR-XR160 *1
  HDR-XR160E *1
  HDR-XR200
  HDR-XR200E
  HDR-XR200V
  HDR-XR200VE
  HDR-XR260E *1
  HDR-XR260V *1
  HDR-XR260VE *1
  HDR-XR350
  HDR-XR350E
  HDR-XR350V
  HDR-XR350VE
  HDR-XR500
  HDR-XR500E
  HDR-XR500V
  HDR-XR500VE
  HDR-XR520
  HDR-XR520E
  HDR-XR520V
  HDR-XR520VE
  HDR-XR550
  HDR-XR550E
  HDR-XR550V
  HDR-XR550VE

  *1 Nếu bạn kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB khi kết nối USB được cài đặt sang Auto, kết nối có thể được thực hiện ở chế độ Mass Storage. Để kết nối máy ảnh và máy tính ở chế độ MTP/PTP, hãy thay đổi thiết lập kết nối USB của máy ảnh sang MTP hoặc PTP trước khi kết nối với máy tính


  Máy quay Handycam Độ phân giải tiêu chuẩn

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  DCR-DVD106E
  DCR-DVD108
  DCR-DVD108E
  DCR-DVD109E
  DCR-DVD110E
  DCR-DVD115E
  DCR-DVD150E
  DCR-DVD306E
  DCR-DVD308
  DCR-DVD308E
  DCR-DVD310E
  DCR-DVD406E
  DCR-DVD408
  DCR-DVD408E
  DCR-DVD410E
  DCR-DVD450E
  DCR-DVD506E
  DCR-DVD508
  DCR-DVD508E
  DCR-DVD510E
  DCR-DVD608
  DCR-DVD608E
  DCR-DVD610
  DCR-DVD610E
  DCR-DVD650
  DCR-DVD650E
  DCR-DVD708
  DCR-DVD708E
  DCR-DVD710
  DCR-DVD710E
  DCR-DVD808
  DCR-DVD808E
  DCR-DVD810
  DCR-DVD810E
  DCR-DVD850
  DCR-DVD850E
  DCR-DVD908
  DCR-DVD908E
  DCR-DVD910
  DCR-DVD910E
  DCR-HC47E
  DCR-HC48
  DCR-HC48E
  DCR-HC62
  DCR-HC62E
  DCR-PJ5
  DCR-PJ5E
  DCR-PJ6
  DCR-PJ6E
  DCR-SD1000E
  DCR-SR15E
  DCR-SR20
  DCR-SR20E
  DCR-SR21
  DCR-SR21E
  DCR-SR32E
  DCR-SR33E
  DCR-SR35E
  DCR-SR36E
  DCR-SR37E
  DCR-SR38E
  DCR-SR42
  DCR-SR42E
  DCR-SR45
  DCR-SR45E
  DCR-SR46
  DCR-SR46E
  DCR-SR47
  DCR-SR47E
  DCR-SR48
  DCR-SR48E
  DCR-SR52E
  DCR-SR55E
  DCR-SR57E
  DCR-SR58E
  DCR-SR62
  DCR-SR62E
  DCR-SR65
  DCR-SR65E
  DCR-SR67
  DCR-SR67E
  DCR-SR68
  DCR-SR68E
  DCR-SR72E
  DCR-SR75E
  DCR-SR77E
  DCR-SR78E
  DCR-SR82
  DCR-SR82E
  DCR-SR85
  DCR-SR85E
  DCR-SR87
  DCR-SR87E
  DCR-SR88
  DCR-SR88E
  DCR-SR190E
  DCR-SR200
  DCR-SR200E
  DCR-SR210E
  DCR-SR220
  DCR-SR220D
  DCR-SR220E
  DCR-SR290E
  DCR-SR300
  DCR-SR300E
  DCR-SX15E
  DCR-SX20
  DCR-SX20E
  DCR-SX20EK
  DCR-SX20K
  DCR-SX21
  DCR-SX21E
  DCR-SX22
  DCR-SX22E
  DCR-SX30E
  DCR-SX31E
  DCR-SX33E
  DCR-SX34E
  DCR-SX40
  DCR-SX40E
  DCR-SX41
  DCR-SX41E
  DCR-SX43
  DCR-SX43E
  DCR-SX44
  DCR-SX44E
  DCR-SX45
  DCR-SX45E
  DCR-SX50E
  DCR-SX53E
  DCR-SX60
  DCR-SX60E
  DCR-SX63
  DCR-SX63E
  DCR-SX65
  DCR-SX65E
  DCR-SX73E
  DCR-SX83
  DCR-SX83E
  DCR-SX85
  DCR-SX85E

  Máy quay Action Cam
  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  FDR-X1000V
  HDR-AS10
  HDR-AS15
  HDR-AS20
  HDR-AS30V
  HDR-AS100V
  HDR-AS200V
  HDR-AZ1

  Phụ kiện của máy quay Action Cam
  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  RM-LVR1
  RM-LVR2
  RM-LVR2V

  Máy ghi Music Video Recorders
  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  HDR-MV1

  Máy quay phim Thay đổi ống kính rời
  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  NEX-VG10
  NEX-VG10E
  NEX-VG20
  NEX-VG20E
  NEX-VG20H
  NEX-VG20EH
  NEX-VG30 *1
  NEX-VG30E *1
  NEX-VG30H *1
  NEX-VG30EH *1
  NEX-VG900 *1
  NEX-VG900E *1
  NEX-VG900EH *1

  *1 Nếu bạn kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB khi kết nối USB được cài đặt sang Auto, kết nối có thể được thực hiện ở chế độ Mass Storage. Để kết nối máy ảnh và máy tính ở chế độ MTP/PTP, hãy thay đổi thiết lập kết nối USB của máy ảnh sang MTP hoặc PTP trước khi kết nối với máy tính.


  Ống nhòm ghi hình kỹ thuật số (Digital Recording Binoculars)

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  DEV-3 *1
  DEV-5 *1
  DEV-30
  DEV-50
  DEV-50V

  *1 Nếu bạn kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB khi kết nối USB được cài đặt sang Auto, kết nối có thể được thực hiện ở chế độ Mass Storage. Để kết nối máy ảnh và máy tính ở chế độ MTP/PTP, hãy thay đổi thiết lập kết nối USB của máy ảnh sang MTP hoặc PTP trước khi kết nối với máy tính.


  Net Sharing Cam

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  NSC-GC1
  NSC-GC3