ID bài viết : 00126911 / Sửa lần cuối : 14/06/2017In

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Máy ảnh.

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho Máy ảnh.

  Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm đã được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc sớm hơn liệt kê trên trang này theo các điều kiện sau. Đối với các sản phẩm được phát hành vào tháng 8 năm 2015 hoặc muộn hơn, hãy tham khảo sách hướng dẫn hoặc kiểm tra trang web của Sony, vv...

  Kiểm tra môi trường hoạt động:

  • Thao tác đã được kiểm tra trong chế độ desktop của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính được nâng cấp từ phiên bản Windows 8.1cài đặt sẵn .
  • Hoạt động không được đảm bảo đối với tất cả các máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra


  Máy ảnh Compact

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Lưu ý
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  DSC-G1 *1
  DSC-G3 *1
  DSC-H3 *1
  DSC-H7 *1
  DSC-H9 *1
  DSC-H10 *1
  DSC-H20 *1
  DSC-H50 *1
  DSC-H55 *1
  DSC-H70 *1
  DSC-H90
  DSC-H100
  DSC-H200
  DSC-H300
  DSC-H400
  DSC-HX1 *1
  DSC-HX5 *1
  DSC-HX5C *1
  DSC-HX5V *1
  DSC-HX7 *1
  DSC-HX7V *1
  DSC-HX9 *1
  DSC-HX9V *1
  DSC-HX10 *1
  DSC-HX10V *1
  DSC-HX20 *1
  DSC-HX20V *1
  DSC-HX30 *1
  DSC-HX30V *1
  DSC-HX50 *1
  DSC-HX50V *1
  DSC-HX60 *1
  DSC-HX60V *1
  DSC-HX90 *1
  DSC-HX90V *1
  DSC-HX100 *1
  DSC-HX100V *1
  DSC-HX200 *1
  DSC-HX200V *1
  DSC-HX300 *1
  DSC-HX400
  DSC-HX400V
  DSC-J10
  DSC-J20
  DSC-KW1
  DSC-KW11
  DSC-RX1 *1
  DSC-RX1R *1
  DSC-RX10 *1
  DSC-RX10M2 *1
  DSC-RX100 *1
  DSC-RX100M2 *1
  DSC-RX100M3 *1
  DSC-RX100M4 *1
  DSC-S650
  DSC-S700
  DSC-S730
  DSC-S750
  DSC-S780
  DSC-S800
  DSC-S930
  DSC-S950
  DSC-S980
  DSC-S1900
  DSC-S2000
  DSC-S2100
  DSC-S3000
  DSC-S5000
  DSC-T2 *1
  DSC-T20 *1
  DSC-T20HDPR *1
  DSC-T25 *1
  DSC-T70 *1
  DSC-T70HDPR *1
  DSC-T75 *1
  DSC-T77 *1
  DSC-T90 *1
  DSC-T99
  DSC-T99C
  DSC-T99D
  DSC-T99DC
  DSC-T100 *1
  DSC-T110 *1
  DSC-T110D *1
  DSC-T200 *1
  DSC-T300 *1
  DSC-T500 *1
  DSC-T700 *1
  DSC-T900 *1
  DSC-TF1
  DSC-TX1 *1
  DSC-TX5 *1
  DSC-TX7 *1
  DSC-TX7C *1
  DSC-TX9
  DSC-TX9C
  DSC-TX10 *1
  DSC-TX20 *1
  DSC-TX30 *1
  DSC-TX55 *1
  DSC-TX66 *1
  DSC-TX100 *1
  DSC-TX100V *1
  DSC-TX200 *1
  DSC-TX200V *1
  DSC-TX300 *1
  DSC-TX300V *1
  DSC-W35 *1
  DSC-W55 *1
  DSC-W80 *1
  DSC-W80HDPR *1
  DSC-W85 *1
  DSC-W90 *1
  DSC-W110 *1
  DSC-W115 *1
  DSC-W120 *1
  DSC-W125 *1
  DSC-W130 *1
  DSC-W150 *1
  DSC-W170 *1
  DSC-W180
  DSC-W190
  DSC-W200 *1
  DSC-W210 *1
  DSC-W215 *1
  DSC-W220 *1
  DSC-W230 *1
  DSC-W270 *1
  DSC-W275 *1
  DSC-W290 *1
  DSC-W300 *1
  DSC-W310
  DSC-W320 *1
  DSC-W330 *1
  DSC-W350 *1
  DSC-W350D *1
  DSC-W360 *1
  DSC-W370 *1
  DSC-W380 *1
  DSC-W390 *1
  DSC-W510
  DSC-W515PS
  DSC-W520
  DSC-W530
  DSC-W550
  DSC-W560 *1
  DSC-W570 *1
  DSC-W570D *1
  DSC-W580 *1
  DSC-W610 *1
  DSC-W620
  DSC-W630
  DSC-W650
  DSC-W670
  DSC-W690
  DSC-W710
  DSC-W730
  DSC-W800
  DSC-W810
  DSC-W830
  DSC-WX1 *1
  DSC-WX5
  DSC-WX5C
  DSC-WX7 *1
  DSC-WX9 *1
  DSC-WX10 *1
  DSC-WX30 *1
  DSC-WX50 *1
  DSC-WX60 *1
  DSC-WX70 *1
  DSC-WX80 *1
  DSC-WX100 *1
  DSC-WX150 *1
  DSC-WX170 *1
  DSC-WX200 *1
  DSC-WX220 *1
  DSC-WX300 *1
  DSC-WX350 *1
  DSC-WX500 *1

  *1 Nếu bạn kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB khi kết nối USB được cài đặt sang Auto, kết nối có thể được thực hiện ở chế độ Mass Storage. Để kết nối máy ảnh và máy tính ở chế độ MTP/PTP, hãy thay đổi thiết lập kết nối USB của máy ảnh sang MTP hoặc PTP trước khi kết nối với máy tính.


  Máy ảnh Lens Style

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  DSC-QX10
  DSC-QX30
  DSC-QX100