ID bài viết : 00130617 / Sửa lần cuối : 16/09/2015In

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho máy chụp ảnh kỹ thuật số α (alpha)

Thông tin tương thích Windows 10 dành cho máy chụp ảnh kỹ thuật số α (alpha)

  Hoạt động của các sản phẩm được liệt kê trên trang này dành cho các sản phẩm được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó dựa theo các điều kiện sau đây:

  Môi trường hoạt động:

  • Hoạt động đã được kiểm tra ở chế độ màn hình máy tính của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên một máy tính đã được nâng cấp từ Windows 8.1 đã được cài đặt trước đó.
  • Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Máy ảnh α E-mount
  Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  ILCE-7
  ILCE-7M2
  ILCE-7R
  ILCE-7RM2
  ILCE-7S
  ILCE-3000
  ILCE-3500J
  ILCE-5000
  ILCE-5100
  ILCE-6000
  NEX-3
  NEX-3N
  NEX-5
  NEX-5C
  NEX-5N
  NEX-5R
  NEX-5T
  NEX-6
  NEX-7
  NEX-C3
  NEX-F3

  Máy ảnh α A-mount
  Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  DSLR-A200
  DSLR-A230
  DSLR-A280
  DSLR-A290
  DSLR-A300
  DSLR-A330
  DSLR-A350
  DSLR-A380
  DSLR-A390
  DSLR-A450
  DSLR-A500
  DSLR-A550
  DSLR-A560
  DSLR-A580
  DSLR-A700
  DSLR-A850
  DSLR-A900
  ILCA-77M2
  SLT-A33
  SLT-A35
  SLT-A37
  SLT-A55
  SLT-A55V
  SLT-A57
  SLT-A58
  SLT-A65
  SLT-A65V
  SLT-A77
  SLT-A77V
  SLT-A99
  SLT-A99V

  Các loại ống kính dành cho máy ảnh
  Dòng máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  ILCE-QX1
  ILCE-QX1L