ID bài viết : 00130626 / Sửa lần cuối : 19/02/2024In

Thông tin về khả năng tương thích của Windows 10 đối với Tivi

  Hoạt động của các sản phẩm đã phát hành từ tháng 7 năm 2015 trở về trước nêu trên trang này theo các điều kiện sau. Đối với các sản phẩm phát hành từ tháng 8 năm 2015 trở đi, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc truy cập trang web của Sony, v.v.

  Môi trường vận hành:

  • Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động ở chế độ máy tính để bàn của Windows 10 Home và Windows 10 Pro trên máy tính được nâng cấp có cài đặt sẵn Windows 8.1.
  • Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.

  Ký hiệu:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được đánh giá

  Mẫu TiviWindows 10 HomeWindows 10 ProLưu ý
  32 bit64 bit32 bit64 bit
  KDL-LX900
  KDL-LX903
  KDL-LX904
  KDL-LX905
  XBR-LX900
  XBR-LX905
  KDL-HX900
  KDL-HX903
  KDL-HX905
  XBR-HX905
  XBR-HX909
  KDL-HX800
  KDL-HX803
  KDL-HX805
  KDL-HX700
  KDL-HX701
  KDL-HX703
  KDL-HX705
  KDL-NX800
  KDL-NX801
  KDL-NX803
  KDL-NX805
  KDL-NX807
  KDL-NX810
  KDL-NX811
  KDL-NX813
  KDL-NX815
  KDL-NX817
  KDL-NX700
  KDL-NX703
  KDL-NX705
  KDL-NX710
  KDL-NX711
  KDL-NX713
  KDL-NX715
  KDL-NX717
  KDL-NX503
  KDL-EX700
  KDL-EX701
  KDL-EX703
  KDL-EX705
  KDL-EX706
  KDL-EX707
  KDL-EX708
  KDL-EX709
  KDL-EX710
  KDL-EX711
  KDL-EX713
  KDL-EX715
  KDL-EX716
  KDL-EX717
  KDL-EX718
  KDL-EX719
  KDL-EX600
  KDL-EX603
  KDL-EX605
  KDL-EX607
  KDL-EX500
  KDL-EX501
  KDL-EX503
  KDL-EX504
  KDL-EX505
  KDL-EX507
  KDL-EX508
  KDL-EX400
  KDL-EX403
  KDL-EX405
  KDL-EX406
  KDL-EX407
  KDL-EX40B
  KDL-EX43B
  KDL-EX305
  KDL-EX306
  KDL-EX308
  KDL-BX405
  KDL-BX305
  KDL-PX300
  NSX-GT1
  KDL-HX920
  KDL-HX923
  KDL-HX925
  XBR-HX920
  XBR-HX925
  XBR-HX927
  XBR-HX929
  KDL-HX820
  KDL-HX823
  KDL-HX825
  KDL-HX827
  KDL-HX720
  KDL-HX723
  KDL-HX725
  KDL-HX729
  KDL-NX720
  KDL-NX723
  KDL-NX725
  KDL-NX727
  KDL-EX720
  KDL-EX721
  KDL-EX723
  KDL-EX724
  KDL-EX725
  KDL-EX726
  KDL-EX727
  KDL-EX728
  KDL-EX729
  KDL-CX520
  KDL-CX521
  KDL-CX523
  KDL-CX525
  KDL-CX527
  XBR-X900
  XBR-X905
  KD-X9000
  KD-X9005
  KDL-EX645*1
  KDL-EX640*1
  KDL-EX550
  KDL-EX553
  KDL-EX555
  KDL-EX557
  KDL-EX650
  KDL-EX651
  KDL-EX653
  KDL-EX655
  KDL-EX657
  KDL-EX65A
  KDL-HX750
  KDL-HX751
  KDL-HX752
  KDL-HX753
  KDL-HX755
  KDL-HX756
  KDL-HX757
  KDL-HX758
  KDL-HX759
  KDL-HX75A
  KDL-HX75G
  KDL-HX850
  KDL-HX853
  KDL-HX855
  KDL-HX857
  KDL-HX950
  KDL-HX953
  KDL-HX955
  KDL-NX650
  KDL-NX655
  XBR-HX950
  XBR-HX955
  XBR-HX957
  KD-X8500A
  KD-X8504A
  KD-X8505A
  XBR-X850A
  XBR-X855A
  KD-X9000A
  KD-X9004A
  KD-X9005A
  XBR-X900A
  XBR-X905A
  XBR-X907A
  KDL-S990A
  KDL-S995A
  KDL-W503A
  KDL-W600A
  KDL-W603A
  KDL-W605A
  KDL-W607A
  KDL-W650A
  KDL-W651A
  KDL-W653A
  KDL-W654A
  KDL-W655A
  KDL-W656A
  KDL-W657A
  KDL-W658A
  KDL-W670A
  KDL-W674A
  KDL-W680A
  KDL-W685A
  KDL-W700A
  KDL-W704A
  KDL-W705A
  KDL-W707A
  KDL-W708A
  KDL-W800A
  KDL-W801A
  KDL-W802A
  KDL-W804A
  KDL-W805A
  KDL-W806A
  KDL-W807A
  KDL-W808A
  KDL-W809A
  KDL-W850A
  KDL-W855A
  KDL-W900A
  KDL-W904A
  KDL-W905A
  KDL-W950A
  KDL-W954A
  KDL-W955A
  KDL-W957A
  KLV-R402A*1
  KLV-R407A*1
  KLV-R422A*1
  KDL-R433A*1
  KDL-R435A*1
  KLV-R452A*1
  KLV-R457A*1
  KLV-R472A*1
  KDL-R483A*1
  KDL-R485A*1
  KLV-R300A*1
  KDL-R400A*1
  KDL-R405A