ID bài viết : 00170719 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Hi-Res Audio Player không nhận thiết bị, và không thể phát lại nhạc được.

Hi-Res Audio Player không nhận thấy thiết bị, và không thể phát lại nhạc được.

  Nếu bạn gặp phải các lỗi, "No output device has been selected - Không chọn được thiết bị xuất ra" hiển thị trên Hi-Res Audio Player, kiểm tra như sau:

  1. Đối với máy tính sử dụng Windows, đảm bảo driver dành cho thiết bị USB DAC đã được cài đặt.
   1. Mở Device Manager từ Control Panel, vv..
   2. Chọn Sound, video and game controllers.
   3. Kiểm tra Audio Driver đã được cài đặt.

   LƯU Ý:

   • Khi kết nối với máy tính Windows, driver tự động cài đặt. Nếu nó không được cài đặt tự động, hãy tải về driver từ trang web hỗ trợ Sony, sau đó cài đặt nó.
   • Đối với máy tính Mac, trình điều khiển được cài đặt sẵn, do đó không cần phải kiểm tra như trên.
    Mac OS X 10.11 không được hỗ trợ. Nếu bạn không có phiên bản Hệ điều hành được hỗ trợ, hãy sử dụng ứng dụng khác được hỗ trợ, ví dụ như iTunes. (Từ tháng 10 năm 2015)
  2. Kiểm tra chế độ cài đặt của thiết bị Hi-Res Audio Player.
   1. Chọn Device từ menu Configure.
   2. Chọn thiết bị kết nối từ danh sách Device thả xuống và nhấn OK.
    • Đối với Loa nghe nhạc cầm tay (Portable Speaker), chọn Sony Audio Driver.
    • Đối với Thiết bị phát Media kĩ thuật số (Digital Media Player), chọn:
     Sony ASIO driver hoặc ASIO driver for SONY PHA-1A.