ID bài viết : 00084976 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Có thể ghép nối tối đa bao nhiêu thiết bị Bluetooth không dây?

  Số lượng khác nhau tùy theo mẫu Tivi.

  • Đối với các mẫu MHC-GT3D, MHC-GT5D, MHC-V5, MHC-V6D, MHC-V7D, MHC-GT4D, MHC-V44D, SHAKE-X1D, SHAKE-X3D, SHAKE-X7D, SRS-BTD70, SRS-BTS50, SRS-X9, SRS-X7, SRS-X99, SRS-X88, SRS-X77, SRS-HG1.
   • Bạn có thể đăng ký thông tin ghép nối cho tối đa 9 thiết bị Bluetooth không dây.
  • Đối với các mẫu khác với các mẫu nêu trên.
   • Bạn có thể đăng ký thông tin ghép nối cho tối đa 8 thiết bị Bluetooth không dây.

  LƯU Ý: Nếu bạn ghép nối thiết bị mới sau khi đã đạt đến tổng số lượng thiết bị có thể đăng ký, thì thiết bị mới sẽ thay thế thiết bị đã ghép nối cũ nhất.