• Trọng lượng

    Xấp xỉ 290 g

   • Trở kháng (Ohm)

    8 ohm - 600 ohm

   • Điều khiển âm lượng

    Xoay

   • Tần số phản hồi

    10 - 100 kHz (phần analog)

   • Thời gian sử dụng

    Xấp xỉ 5 giờ (khi kỹ thuật số/cân bằng)

   • Chỉ báo sạc pin

    Xấp xỉ 8 giờ (khi kết nối với máy tính), xấp xỉ 5 giờ (khi kết nối với ổ điện AC bằng bộ chuyển đổi AC USB được khuyến nghị (5 V, tối thiểu 1,5 A))