ID bài viết : 00162948 / Sửa lần cuối : 12/11/2020

Kết nối Bluetooth và cách khắc phục sự cố trên sản phẩm âm thanh

  Ảnh

  Trang này giới thiệu các Câu hỏi thường gặp về Bluetooth cho các sản phẩm âm thanh.

   

   Tổng quan về công nghệ

   Ghép nối/Kết nối

   Khắc phục sự cố

   NFC