Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • UDA-1
 • SRS-X9
 • SRS-X88
 • SRS-X99
 • SRS-HG1
 • SRS-HG10
 • SRS-ZR7
 • MAP-S1
 • MDR-1ADAC
 • PHA-2A
 • PHA-2
 • PHA-3
 • PHA-1A
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • CAS-1
 • RSX-GS9
 • TA-ZH1ES
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-ZX300
 • NW-WM1A
 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1Z
 • NW-WM1ZM2
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-A56HN
 • NW-A57
 • DMP-Z1

QUAN TRỌNG: Tập tin này chỉ để sử dụng với các mẫu máy đã xác định. Không phải tất cả các mẫu máy đều được bán ở tất cả các quốc gia.
Lưu ý: Các mẫu UDA-1, SRS-HG1, SRS-HG10, SRS-ZR7, RSX-GS9, NW-A45, NW-A45HN, NW-A46HN, NW-A47, NW-ZX300, NW-WM1A, NW-WM1Z, NW-A55, NW-A55HN, NW-A56HN, NW-A57 và DMP-Z1 chỉ hỗ trợ macOS 10.13 – 10.15.

Thông tin bản tải xuống này

Các lợi ích và điểm cải tiến

 • Tương thích với macOS High Sierra10.13, macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12.
  Lưu ý: Khả năng tương thích với macOS 11 – 12 tùy thuộc vào mẫu máy. Hãy xem Mẫu máy áp dụng.

Hi-Res Audio Player là phần mềm cho phép bạn dễ dàng thưởng thức các tập tin âm thanh chất lượng cao. Phần mềm bao gồm các tính năng sau đây:

 • Dễ dàng phát âm thanh độ phân giải cao: Khi kết nối với một thiết bị USB DAC, bạn có thể dễ dàng phát âm thanh độ phân giải cao, chẳng hạn như tập tin DSD mua từ trang web phân phối nhạc.
 • Chức năng danh sách phát: Bạn có thể tạo, lưu và chỉnh sửa danh sách phát để bạn có thể phát các giai điệu ưa thích theo cách bạn muốn.
 • Phát âm thanh chất lượng cao và nhiều hơn nữa: Thông qua các cài đặt phần mềm, bạn có thể phát nhạc với chất lượng âm thanh cao hơn.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Hi-ResAudioPlayer_1.2.7.pkg

Phiên bản tập tin

 • Phiên bản 1.2.7

Dung lượng tập tin

 • 3.76 MB (3,950,363 byte)

Ngày phát hành

 • 02-07-2020

Yêu cầu hệ thống

Hi-Res Audio Player tương thích với những môi trường hệ thống sau đây.

 • Hệ điều hành: macOS 10.09 – 10.15, 11, 12
  Lưu ý:
  • Các mẫu CPU Intel, chip 64-bit và M1 được hỗ trợ.
  • Khả năng tương thích với macOS 11 – 12 tùy thuộc vào mẫu máy. Hãy xem Mẫu máy áp dụng.
 • Độ phân giải màn hình: 1.024 x 768 pixel trở lên
Lưu ý:
 • Một trong những hệ điều hành kể trên phải được cài đặt mặc định. Không hỗ trợ hệ điều hành được nâng cấp và môi trường khởi động vào nhiều hệ điều hành khác nhau.
 • Chúng tôi không đảm bảo phần mềm hoạt động trên tất cả máy tính ngay cả khi chúng đáp ứng các yêu cầu hệ thống ở trên.
  Ngoài ra, các hệ thống sau đây không được hỗ trợ:
  • Hệ điều hành hoặc máy tính do người dùng tự xây dựng
  • Hệ điều hành được nâng cấp
  • Môi trường multi-boot (khởi động vào nhiều hệ điều hành khác nhau)
  • Môi trường multi-monitor (đa màn hình)

Tải xuống và Cài đặt

Bước 1: Cài đặt bản cập nhật

 1. Nhấp vào nút [Download] (Tải xuống).
 2. Tập tin cài đặt sẽ được lưu vào thư mục mà bạn đã chọn làm thư mục đích trong phần cài đặt của trình duyệt. Nếu không, tập tin cài đặt sẽ được lưu vào thư mục mặc định [Downloads] (Tải xuống).
 3. Nhấp đúp vào tập tin cài đặt "Hi-ResAudioPlayer_1.2.7.pkg" được lưu trong máy tính của bạn. Gói cài đặt sẽ được mở.
 4. Màn hình [Welcome to the Hi-Res Audio Player installer] (Chào mừng đến với Trình cài đặt Hi-Res Audio Player) xuất hiện. Nhấp vào [Continue] (Tiếp tục).
 5. Màn hình [Software License Agreement] (Thỏa thuận cấp phép phần mềm) xuất hiện. Sau khi xác nhận bản thỏa thuận, nhấp vào [Continue] (Tiếp tục).
 6. Khi chấp nhận bản thỏa thuận, nhấp vào [Agree] (Đồng ý).
 7. Màn hình [Select a Destination] (Chọn vị trí cài đặt) xuất hiện. Chọn một ổ đĩa và nhấp vào [Continue] (Tiếp tục).
 8. Xác định loại cài đặt. Đối với loại cài đặt chuẩn, ổ đĩa trong sẽ được chọn tự động. Nếu bạn muốn cài đặt vào ổ đĩa khác, nhấp [Change install location...] (Đổi vị trí cài đặt...). Sau khi chọn vị trí, nhấp vào [Install] (Cài đặt).
 9. Màn hình [Installing Hi-Res Audio Player] (Cài đặt Hi-Res Audio Player) hiển thị và quá trình cài đặt bắt đầu.
 10. Khi được yêu cầu mật khẩu đăng nhập, hãy nhập mật khẩu của bạn và nhấp [Install Software] (Cài đặt phần mềm).
 11. Sau khi cài đặt xong, màn hình [The installation was completed successfully] (Quá trình cài đặt đã hoàn tất) sẽ xuất hiện. Nhấp vào [Close] (Đóng) để thoát trình cài đặt.

Bước 2: Kiểm tra xem quá trình cập nhật đã thành công chưa

Để khởi động Hi-Res Audio Player, nhấp vào biểu tượng [Hi-Res Audio Player] trong thư mục [Applications] (Ứng dụng).

Lưu ý: Nếu màn hình Hi-Res Audio Player không hiển thị, hãy nhấp vào biểu tượng trong Dock (Thanh tác vụ).

Hỏi & Đáp

 • Không thể cài đặt Hi-Res Audio Player.
  • Hãy đảm bảo Hi-Res Audio Player tương thích với hệ điều hành của bạn. Kiểm tra các yêu cầu hệ thống và cài đặt Hi-Res Audio Player trên máy tính có hệ điều hành tương thích.
  • Hãy đảm bảo có đủ bộ nhớ trống trong ổ đĩa cứng của máy tính. Nếu không, hãy xóa những tập tin không cần thiết trên máy tính.
 • Hi-Res Audio Player không khởi động. Hoặc, cửa sổ Hi-Res Audio Player không hiển thị đúng.
  • Máy tính của bạn có thể không hoạt động bình thường. Hãy chạy một phần mềm khác để kiểm tra xem máy tính có hoạt động bình thường không.
  • Máy tính của bạn có thể không hoạt động bình thường. Hãy khởi động lại máy tính.
  • Hi-Res Audio Player có thể không được cài đặt đúng. Hãy gỡ cài đặt Hi-Res Audio Player rồi cài đặt lại.