Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • SRS-X88
 • CAS-1
 • PHA-1A
 • RSX-GS9
 • MDR-1ADAC
 • SRS-ZR7
 • SRS-X99
 • CMT-SX7B
 • TA-ZH1ES
 • CMT-SX7
 • PHA-2A
 • PHA-3
 • MAP-S1
 • PHA-2
 • SRS-HG1
 • SRS-HG10
 • SRS-X9
 • UDA-1

Lưu ý: Mẫu RSX-GS9 chỉ hỗ trợ Windows 8.1 và Windows 10.
Lưu ý: Máy tính phải cài đặt trình điều khiển thiết bị USB DAC sử dụng.
QUAN TRỌNG: Tập tin này chỉ để sử dụng với các mẫu máy đã xác định. Không phải tất cả các mẫu máy đều được bán ở tất cả các quốc gia.

Thông tin bản tải xuống này

Các lợi ích và điểm cải tiến

Hi-Res Audio Player là phần mềm cho phép bạn dễ dàng thưởng thức các tập tin âm thanh chất lượng cao. Phần mềm bao gồm các tính năng sau đây:

 • Dễ dàng phát âm thanh độ phân giải cao: Khi kết nối với một thiết bị USB DAC, bạn có thể dễ dàng phát âm thanh độ phân giải cao, chẳng hạn như tập tin DSD mua từ trang web phân phối nhạc.
 • Chức năng danh sách phát: Bạn có thể tạo, lưu và chỉnh sửa danh sách phát để bạn có thể phát các giai điệu ưa thích theo cách bạn muốn.
 • Phát âm thanh chất lượng cao và nhiều hơn nữa: Thông qua các cài đặt phần mềm, bạn có thể phát nhạc với chất lượng âm thanh cao hơn.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Hi-ResAudioPlayer_1.2.7.exe

Phiên bản tập tin

 • Phiên bản 1.2.7

Dung lượng tập tin

 • 9.40MB (9,861,952 byte)

Ngày phát hành

 • 02-07-2020

Yêu cầu hệ thống

Hi-Res Audio Player tương thích với những môi trường hệ thống sau đây.

 • Hệ điều hành
  Windows 11
  Windows 10 Home/Pro
  Windows 8.1 / 8.1 Pro
 • CPU
  Bộ xử lý Intel Core 2 1.6GHz trở lên
 • RAM
  1GB trở lên
 • Độ phân giải màn hình
  1.024 x 768 pixel trở lên

Lưu ý

 • Mẫu RSX-GS9 chỉ hỗ trợ Windows 8.1 và Windows 10.
 • Một trong những hệ điều hành kể trên phải được cài đặt mặc định. Không hỗ trợ hệ điều hành được nâng cấp và môi trường khởi động vào nhiều hệ điều hành khác nhau.
 • Chúng tôi không đảm bảo phần mềm hoạt động trên tất cả máy tính ngay cả khi chúng đáp ứng các yêu cầu hệ thống ở trên.
  Ngoài ra, các hệ thống sau đây không được hỗ trợ:
  • Hệ điều hành hoặc máy tính do người dùng tự xây dựng
  • Hệ điều hành được nâng cấp
  • Môi trường multi-boot (khởi động vào nhiều hệ điều hành khác nhau)
  • Môi trường multi-monitor (đa màn hình)

Tải xuống và Cài đặt

Bước 1: Cài đặt bản cập nhật

 1. Nhấp vào nút [Download] (Tải xuống).
 2. Màn hình thông báo tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào [Save] (Lưu).
 3. Màn hình [Save as] (Lưu dưới dạng) xuất hiện để chỉ định vị trí đích. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy tập tin đã lưu nếu chọn [Desktop] (Màn hình nền) là vị trí đích.
 4. Khi màn hình “download was completed” (Tải xuống hoàn tất) xuất hiện, nhấp vào [Close] (Đóng).
 5. Nhấp đúp vào tập tin cài đặt "Hi-ResAudioPlayer_1.2.7.exe" được lưu trong máy tính của bạn. Tập tin cài đặt sẽ được giải nén.
 6. Khi màn hình [User Account Control] (Quản lý tài khoản người dùng) xuất hiện, nhấp vào [Yes] (Có) hoặc [Continue] (Tiếp tục).
 7. Màn hình [Select the language for installation] (Chọn ngôn ngữ cài đặt) xuất hiện. Nếu bạn có thể hiểu Tiếng Anh, hãy nhấp vào [Next] (Tiếp theo).
 8. Nhấp [Next] (Tiếp theo) để khởi động trình hướng dẫn cài đặt.
 9. Màn hình [License Agreement] (Thỏa thuận cấp phép) xuất hiện.
  Sau khi xác nhận bản thỏa thuận, hãy nhấp vào [I accept the terms in the license agreement] (Tôi chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận cấp phép) để chấp nhận thỏa thuận.
  Sau đó, nhấp vào [Next] (Tiếp theo) để bắt đầu cài đặt.
 10. Quá trình cài đặt bắt đầu. Hãy chờ trong giây lát cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.
 11. Hoàn tất cài đặt. Nhấp vào [Finish] (Kết thúc) để thoát chương trình cài đặt.

Bước 2: Kiểm tra xem quá trình cập nhật đã thành công chưa

Nhấp vào [Start] (Bắt đầu) và chọn [All Programs] (Tất cả chương trình) > [SONY] > [Hi-Res Audio Player] > [Hi-Res Audio Player]

Hỏi & Đáp

 • Không thể cài đặt Hi-Res Audio Player.
  • Hãy đảm bảo Hi-Res Audio Player tương thích với hệ điều hành của bạn. Kiểm tra các yêu cầu hệ thống và cài đặt Hi-Res Audio Player trên máy tính có hệ điều hành tương thích.
  • Hãy đảm bảo có đủ bộ nhớ trống trong ổ đĩa cứng của máy tính. Nếu không, hãy xóa những tập tin không cần thiết trên máy tính.
 • Hi-Res Audio Player không khởi động. Hoặc, cửa sổ Hi-Res Audio Player không hiển thị đúng.
  • Máy tính của bạn có thể không hoạt động bình thường. Hãy chạy một phần mềm khác để kiểm tra xem máy tính có hoạt động bình thường không.
  • Máy tính của bạn có thể không hoạt động bình thường. Hãy khởi động lại máy tính.
  • Hi-Res Audio Player có thể không được cài đặt đúng. Hãy gỡ cài đặt Hi-Res Audio Player rồi cài đặt lại.

Gỡ cài đặt Hi-Res Audio Player

 1. Để gỡ cài đặt ứng dụng, hãy sử dụng “Programs and Features” (Chương trình và Tính năng) (đối với Windows 8.1 hoặc Windows 10) trong mục Control Panel (Bảng điều khiển).
 2. Chọn “Hi-Res Audio Player” từ danh sách và nhấp vào “Uninstall” (Gỡ cài đặt).
  Làm theo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình để gỡ cài đặt.