ID bài viết : 00276394 / Sửa lần cuối : 13/03/2022In

Thông tin về khả năng tương thích của Windows 11 đối với Phụ kiện

  Khả năng tương thích được xác minh cho các sản phẩm phụ kiện sau đây được ra mắt vào hoặc trước tháng 11 năm 2021:
  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hiệu năng cho tất cả máy tính.

  Lưu ý: Hiệu suất trên máy tính dựa trên bộ xử lý ARM không được đảm bảo.

  Bộ sạc pin

  • ACC-TRDCX : Tương thích
  • ACC-TRDCY: Tương thích
  • ACC-TRDCJ: Tương thích

  Bộ chuyển đổi nhiều pin

  • NPA-MQZ1K: Tương thích

  Hộp điều khiển máy ảnh

  • CCB-WD1: Tương thích