ID bài viết : 00105580 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Video AVCHD không được nhận hoặc hoặc không thể chuyển đến máy tính Macintosh

  Nếu bạn muốn chuyển video dễ dàng, chúng tôi khuyến nghị bạn thay đổi định dạng ghi trên máy ảnh. Tùy vào máy ảnh, bạn có thể thay đổi nó đến MP4 hoặc AVCHD như 24i, 60i,vv.Hoặc, bạn có thể sao chép video ghi với 60p(1080 và 720) đến máy tính của bạn

  Phần mềm chuyển đổi có sẵn cho máy tính Mac có thể cho phép bạn chuyển đổi video đã được ghi với 60p. Phần mềm này có sẵn tại http://media-converter.sourceforge.net

  QUAN TRỌNG:

  • Video AVCHD chỉ được hỗ trợ với phần mềm iMovie® 10.0 hoặc mới hơn. Chúng tôi khuyến nghị cập nhật các phần mềm iMovie trên máy tính lên phiên bản mới nhất để đảm bảo khả năng tương thích.
  • Máy tính yêu cầu Intel® Core Duo  hướng dẫn hoặc được hỗ trợ video AVCHD
  • Nếu cả AVCHD và MPEG2 hoặc MP4 được ghi với định dạng phim, phim AVCHD có thể không được nhận. Nếu điều này xảy ra, nhập tất cả phim MP4 hoặc MPEG2 vào máy tính và sau đó xóa chúng từ máy ảnh. Sau đó, ngắt kết nối và kết nối lại cáp USB để phim AVCHD có thể được nhận.
  • Power Mac® G5 không hỗ trợ định dạng AVCHD