ID bài viết : 00156435 / Sửa lần cuối : 12/03/2023In

Cách truyền ảnh hoặc phim từ máy ảnh hoặc máy quay sang máy tính bằng kết nối USB

  Hãy chọn hệ điều hành máy tính tương thích cho quá trình truyền ảnh hoặc phim bằng kết nối USB:

  QUAN TRỌNG:
  • Đảm bảo máy ảnh hỗ trợ kết nối USB và hệ điều hành được cài đặt trên máy tính của bạn. Để kiểm tra thông số kỹ thuật của máy ảnh và xem thông tin cụ thể khác của máy ảnh, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng máy ảnh.
  • Để truyền ảnh từ bộ nhớ trong của máy ảnh, trước tiên phải tháo phương tiện ghi. Không phải tất cả các máy ảnh đều có bộ nhớ trong.
  • Truyền ảnh bằng kết nối USB phụ thuộc vào khả năng hỗ trợ của máy ảnh và hệ điều hành của máy tính. Quá trình này cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy.

  Hệ điều hành của máy tính: