ID bài viết : 00137872 / Sửa lần cuối : 13/04/2022In

Cách truyền ảnh hoặc phim sang hệ điều hành Microsoft Windows 8.1

  QUAN TRỌNG: Một số ít máy ảnh không hỗ trợ kết nối USB với hệ điều hành Microsoft Windows 8.1 và không thể sử dụng quy trình này. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

  1. Đảm bảo gắn thẻ nhớ có chứa ảnh hoặc phim vào máy ảnh.
  2. Cắm cáp USB đi kèm vào máy ảnh và giắc cắm ngõ vào USB trên máy tính.

   Lưu ý: Kết nối qua USB hub hoặc thiết bị USB khác, chẳng hạn như máy in hoặc bàn phím, không được hỗ trợ và không được đảm bảo. Hãy kết nối trực tiếp máy ảnh với cổng USB trên máy tính.

  3. Bật máy ảnh.

   Lưu ý: Máy tính sẽ tự động phát hiện kết nối USB từ máy ảnh và cài đặt trình điều khiển thích hợp từ hệ điều hành Windows 8.1.

  4. Truyền ảnh hoặc video sang máy tính theo một trong các phương pháp sau đây:
   • Sử dụng tùy chọn nhập ảnh và video.

    1. Sau khi kết nối với máy ảnh, một hộp thông báo sẽ xuất hiện. Chọn hộp thông báo rồi chọn Import Pictures and Videos using Windows (Nhập ảnh và video bằng Windows).
    2. Trong cửa sổ Import Pictures and Videos (Nhập ảnh và video) hiện lên, nhấp vào Import Settings (Cài đặt nhập).
    3. Trong cửa sổ Import Settings (Cài đặt nhập), làm theo hướng dẫn để nhập ảnh và phim.
   • Sao chép và dán tập tin video từ cửa sổ Removable Disk (Ổ đĩa di động) đại diện cho máy ảnh.

    1. Từ màn hình nền, nhấp vào biểu tượng thư mục trên thanh tác vụ rồi nhấp vào biểu tượng Computer (Máy tính) ở bên trái.
    2. Trong cửa sổ Computer (Máy tính), nhấp vào biểu tượng máy ảnh.
    3. Nhấp vào thư mục chứa phim hoặc ảnh để kéo và thả thư mục đó vào màn hình nền của máy tính.

     Lưu ý: Tất cả nội dung bên trong thư mục sẽ được sao chép sang ổ cứng của máy tính.