ID bài viết : 00166546 / Sửa lần cuối : 25/02/2024In

Không thể xuất hình ảnh ra máy ảnh bằng PlayMemories Home. / Không thể phát phim đã xuất hoặc hình ảnh tĩnh.

  Hãy kiểm tra những điều sau đây khi cố gắng xuất video đã chỉnh sửa lớn hơn 4GB vào máy ảnh hoặc không thể phát lại video đã xuất:

  • Chức năng xuất không có sẵn với phần mềm PlayMemories Home™ for Mac.
  • Phần mềm PlayMemories Home không hỗ trợ xuất file video lớn hơn 4GB ngoại trừ định dạng AVCHD và XAVC S. Có thể xuất các tập tin video lớn hơn 4GB bằng cách sao chép thủ công sang thẻ nhớ. Tuy nhiên, có thể máy ảnh không nhận dạng và phát tập tin video.
  • Nếu hình ảnh không được nhận dạng bằng một thiết bị khác không phải máy ảnh:
   • Các định dạng quay phim và kích cỡ tập tin có thể phát khác nhau tùy theo máy ảnh. Hình ảnh đã xuất có thể không được phát chính xác trên các thiết bị không phải máy ảnh đã dùng để ghi chúng.
   • Hãy xuất hình ảnh ra chính máy ảnh bạn đã dùng để ghi ảnh.
  • Nếu phim được chỉnh sửa bằng một phần mềm không phải phần mềm PlayMemories Home thì:
   • Có thể không phát được phim trên máy ảnh.
   • Có thể không xuất phim thành công.
  • Các phim đã chỉnh sửa ở định dạng MP4 hoặc XAVC S có thể không phát được trên máy ảnh kể cả khi xuất thành công phim ra máy ảnh.
  • Nếu bạn xuất các tập tin XAVC S ra máy ảnh, hình thu nhỏ có thể không được hiển thị trên màn hình phát.

  Thông tin liên quan có trong bài viết này về Cách xuất ảnh và video bằng phần mềm PlayMemories Home.