ID bài viết : 00090024 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Cách gỡ cài đặt PlayMemories Home (Windows / Mac).

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bài viết này đề cập tới các mẫu máy tương thích với PlayMemories Home. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng và tài liệu khác dành cho thiết bị của bạn.

  Sau đây là các thao tác gỡ cài đặt phần mềm.

  LƯU Ý:

  • Hình ảnh được lưu trên máy tính sẽ không bị xóa khi gỡ cài đặt PlayMemories Home.
  • Hãy kết thúc tất cả các ứng dụng đang chạy trước khi gỡ cài đặt.
  • Việc gỡ cài đặt sẽ không có hiệu quả nếu PlayMemories Home và đặc biệt là phần mềm liên quan đang chạy.

  Đối với Windows

  • Windows 10:
   1. Di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới bên trái màn hình và nhấp chuột phải vào nút menu Start (Bắt đầu).
   2. Nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển) trong danh sách hiển thị.
   3. Nhấp vào Programs and Features (Chương trình và Tính năng) hoặc Uninstall a program (Gỡ cài đặt chương trình).
   4. Nhấp chuột phải vào PlayMemories Home.
   5. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
   6. Nhấp vào OK.
  • Windows 8.1:
   1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng PlayMemories Home hiển thị trên cửa sổ bắt đầu. 
   2. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt) trong danh sách hiển thị. 
   3. Chọn PlayMemories Home từ danh sách Uninstall or change a program (Gỡ cài đặt hoặc thay đổi chương trình).
   4. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
   5. Nhấp vào OK.

  Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình gỡ cài đặt.

  LƯU Ý: Nếu màn hình xuất hiện thông báo “PlayMemories Home is running” (PlayMemories Home đang chạy), hãy tắt PlayMemories Home bằng Trình quản lý tác vụ rồi thử gỡ cài đặt lại. Tham khảo phần Câu hỏi thường gặp sau đây để biết quy trình thao tác.
  Tôi không thể cài đặt hoặc gỡ cài đặt phần mềm khi thông báo PlayMemories Home is running (PlayMemories Home đang chạy) hiển thị.

  Đối với máy Mac

  1. Chọn Go (Đi) từ các tác vụ ở trên cùng.
  2. Nhấp vào Applications (Ứng dụng).
  3. Kéo PlayMemories Home từ thư mục Applications (Ứng dụng) và thả vào biểu tượng Trash (Thùng rác).

   Ảnh
  4. Quá trình gỡ cài đặt hoàn tất khi PlayMemories Home biến mất khỏi thư mục Applications (Ứng dụng).

  Nếu không thể gỡ cài đặt PlayMemories Home theo quy trình ở trên, hãy sử dụng Công cụ sửa chữa PlayMemories Home Repair Tool. Để biết chi tiết về Công cụ sửa chữa PlayMemories Home Repair Tool, hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp sau đây.
  Các công cụ giúp khắc phục lỗi liên quan đến cài đặt hoặc khởi động PlayMemories Home.