ID bài viết : 00073498 / Sửa lần cuối : 25/05/2021

Làm thế nào để vô hiệu hóa các tính năng Đồng bộ tất cả (All Sync) của PlayMemories Online.

Tính năng Đồng bộ tất cả (All Sync) của PlayMemories Online.

  Tính năng Đồng bộ Tất cả (All Sync) sẽ tự động tải hình ảnh đăng ký tại PlayMemories Home trực tiếp đến PlayMemories Online. Thực hiện các bước dưới đây để tắt tính năng này.

  QUAN TRỌNG: Đăng nhập vào tài khoản PlayMemories Online của bạn trước khi bắt đầu quá trình này.

  1. Mở ứng dụng PlayMemories Home.
  2. Trên thanh menu, nhấp PlayMemories Online.
  3. Nhấp PlayMemories Online Settings.
  4. Nhấp vào Account.
  5. Tại All Sync, nhấp để bỏ chọn  Turn on All Sync.