ID bài viết : S500059509 / Sửa lần cuối : 30/04/2020In

Máy ảnh kỹ thuật số: Làm thế nào để tìm số serial?

Tìm số serial của sản phẩm.

  Ở phía dưới đáy của sản phẩm

  Nếu bạn có một máy quay phim, kỹ thuật số hoặc máy ảnh DSLR Still Camera, Số serial có thể tìm thấy trên nhãn nằm ở dưới đáy của sản phẩm.

  Camcorders
   
  Digital Still Cameraα DSLR Camera

  Trên hộp máy
  Nếu bạn vẫn còn giữ lại hộp ban đầu. Số có thể được tìm thấy trên mã vạch dán vào hộp./support/attachments/391198/label.PNG  

  Trên hóa đơn mua hàng của bạn
  Trên hóa đơn hoặc phiếu thu có thể số serial của máy.