ID bài viết : 00066658 / Sửa lần cuối : 29/05/2023In

Định dạng AVCHD phiên bản 2.0 là gì?

Liên quan đến AVCHD phiên bản 2.0.

    Định dạng AVCHD đã được cập nhật lên AVCHD phiên bản 2.0 vào ngày 1 tháng 7 năm 2011 để hỗ trợ kỹ thuật bổ sung. AVCHD 2.0 hiện nay hỗ trợ phim 3D độ nét cao (định dạng MVC ) và 1080/60p, 50p video.

    LƯU Ý:

    • Video 60p chỉ dành cho sản phẩm NTSC. 
    • Video 50p chỉ dành cho sản phẩm PAL.

    Các thông số kỹ thuật bổ sung cho các định dạng AVCHD Phiên bản 2.0 cũng có thể được gọi là AVCHD Progressive hoặc AVCHD 3D.