ID bài viết : 00197726 / Sửa lần cuối : 30/07/2023In

Thông tin về khả năng tương thích của thẻ nhớ với máy ảnh và máy quay Sony

    Để kiểm tra khả năng tương thích của Thẻ nhớ, Memory Stick™ và Thẻ SD với máy ảnh và máy quay Sony, vui lòng tham khảo trang thông tin khả năng tương thích với phụ kiện.

    LƯU Ý:

    • Sau khi nhập tên sản phẩm, bạn nên chọn danh mục sản phẩm kết hợp → Thẻ nhớ.
    • Trang thông tin khả năng tương thích phụ kiện chỉ liệt kê các sản phẩm của Sony. Tuy nhiên, nhiều máy ảnh và máy quay Sony cũng tương thích với thẻ SD và Memory Stick của bên thứ ba.