ID bài viết : 00083092 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Không thể chuyển vào các video được ghi với chất lượng 60p/50p với phần mềm Apple iMovie.

  Bạn có thể chuyển vào và phát lại bằng cách cập nhật Mac OS X 10.9 và sử dụng iMovie (v10 hoặc mới hơn).

  Đối với khu vực NTSC:

  Apple iMovie phiên bản '08, '09 và '11 không hỗ trợ mã hóa AVCHD 2.0. Mã hóa này bao gồm cảnh quay AVCHD ghi với 1080/60p và 720/60p. Vì vậy, ghi AVCHD trong hai định dạng trên sẽ không tương thích với phần mềm iMovie. Tuy nhiên, bạn có thể, vẫn có thể chuyển các tập tin video từ máy ảnh vào máy tính với iMovie bằng cách ghi lại video ở dạng 60i hoặc 24p.

  Cách khác, phần mềm của bên thứ ba được gọi là ClipWrap hỗ trợ các định dạng 1080/60p và 720/60p. Tham khảo http://www.divergentmedia.com/clipwrap để biết thông tin về phần mềm ClipWrap.

  LƯU Ý: Để biết thêm thông tin và sự giúp đỡ với iMovie, hãy vào trang web Apple iMovie Help hoặc liên hệ với Apple.

   

  Đối với khu vực PAL

  Apple iMovie phiên bản '08, '09 và '11 không hỗ trợ mã hóa AVCHD 2.0. Mã hóa này bao gồm cảnh quay AVCHD ghi với 1080/50p và 720/50p. Vì vậy, ghi AVCHD trong hai định dạng trên sẽ không tương thích với phần mềm iMovie. Tuy nhiên, bạn có thể, vẫn có thể nhập các video từ máy ảnh vào máy tính với iMovie bằng cách ghi lại video ở dạng 50i hoặc 25p.

  Cách khác, phần mềm của bên thứ ba được gọi là ClipWrap hỗ trợ các định dạng 1080/50p và 720/50p. Tham khảo http://www.divergentmedia.com/clipwrap để biết thông tin về phần mềm ClipWrap.

  LƯU Ý: Để biết thêm thông tin và sự giúp đỡ với iMovie, hãy vào trang web Apple iMovie Help hoặc liên hệ với Apple.