• Dung lượng

    128 GB

   • Nhiệt độ vận hành

    +5 ~ +40℃ (Không ngưng tụ)

   • Thiết bị tương thích

    Windows PC; Macintosh®

   • Tốc độ truyền

    [xóa]

   • Hệ thống File

    NTFS

   • Cổng USB

    Đầu cắm USB 3.0 Micro-B

   • Tốc độ truyền (Đọc)

    Lên đến 450 MB/giây

   • Nhiệt độ bảo quản

    -20℃~+60℃ (Không ngưng tụ)

   • Hỗ trợ OS

    Windows 8.1 (32 bit/64 bit); Windows 8 (32 bit/64 bit); Windows 7 (32 bit/64 bit); Windows Vista® (32 bit/64 bit); Mac OS® X 10.8 trở lên

   • Trọng lượng (Xấp xỉ)

    35 g

   • Kích thước (R x C x D xấp xỉ)

    37 x 9,4 x 78,2 mm