Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • HD-SL1
 • HD-SL2
 • HD-SP1
 • SL-BG1
 • SL-BG2
 • USM128GU
 • USM16GU
 • USM16SA2
 • USM16SA3
 • USM32GU
 • USM32SA2
 • USM32SA3

Các bản cập nhật phần mềm của các mẫu máy này đã kết thúc và chúng không còn có sẵn để tải xuống.
Để kiểm tra xem mẫu máy của bạn có bị ảnh hưởng hay không, bạn có thể tham khảo Danh sách mẫu máy dưới đây.

LoạiMẫu máyPhần mềm
HDD gắn ngoàiHD-SL1, HD-SL2, HD-SP1
 • Data Transfer Accelerator
 • Password Protection Manager
 • Backup Manager 2
 • FAT32 Formatter
HDD gắn ngoàiHD-E1, HD-E1H, HD-E2, HD-EG5, HD-S1A, HD-SG5
 • Data Transfer Accelerator
 • Password Protection Manager
 • Backup Manager
 • FAT32 Formatter
SSD gắn ngoàiSL-BG1, SL-BG2
 • Password Protection Manager
 • Backup Manager
SSD gắn trongSLW-MG2, SLW-MG4
 • SSD Toolbox
 • Acronis True Image 2015 HD *1
Thẻ nhớ SDSN-BA16, SN-BA32, SN-BA64
 • Realtime Backup Utility
Ổ đĩa USB FlashUSM8GQX, USM16GQX, USM32GQX, USM64GQX, USM128GQX,
USM8GU, USM16GU, USM32GU, USM64GU, USM128GU,
USM16W3, USM32W3, USM64W3, USM128W3
 • Easy Lock
Ổ đĩa USB FlashUSM-CA1 series, USM-CA2 series,
USM-W3 series, USM-W series, USM-SA1 series, USM-SA2 series, USM-SA3 series, USM-M1 series, USM-MX series, USM-P series, USM-QX series, USM-R series, USM-U series, USM-X series, USM-M series, USM-Q series
 • Format software for USB Flash Drive *2

Nếu bạn vẫn yêu cầu tải xuống phần mềm khác ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách chọn quốc gia / khu vực của bạn từ danh sách trang Trung tâm liên hệ này.