ID bài viết : 00074684 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Ống kính SELP18200 có tương thích với chế độ Action khi sử dụng chức năng optical camera-shake compensation?

Ống kính SELP18200 có tương thích với chế độ Action khi sử dụng chức năng optical camera-shake compensation?

    Có tương thích