ID bài viết : 00061040 / Sửa lần cuối : 23/10/2020In

Chức năng sửa lỗi ống kính (Lens Compensation) ảnh hưởng tới cả phim và hình ảnh không?

    Chức năng sửa lỗi ống kính (Lens compensation) ảnh hưởng tới cả phim và hình ảnh. Nó tự động bù đắp bóng của các cạnh, hiện tượng quang sai màu, và sự biến dạng các ống kính khi chụp.