ID bài viết : 00091012 / Sửa lần cuối : 26/06/2022In

Máy tính không nhận dạng được kết nối USB từ máy ảnh.

  Nếu một trong các hiện tượng lỗi sau đây xảy ra.

  • Thông báo xác nhận đích kết nối được hiển thị trên màn hình của máy ảnh.
  • Ổ đĩa của máy ảnh Removable Disk (Ổ đĩa di động) không được hiển thị trong Computer (Máy tính) trong Windows.
  • Biểu tượng NONAME (KHÔNG TÊN) hoặc biểu tượng Untitled (Chưa đặt tên) không hiển thị trên màn hình nền trong Mac.

  Hãy làm theo các bước dưới đây để khắc phục sự cố máy tính không nhận dạng được kết nối USB từ máy ảnh kỹ thuật số của Sony.

  1. Kiểm tra cáp USB.
   Khi sử dụng cáp USB, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng cáp đi kèm với máy ảnh. Những loại cáp không phải của Sony khác cũng có thể sạc được máy ảnh, nhưng không phải lúc nào cũng có thể truyền được hình ảnh.
   Cáp đi kèm sẽ có dòng chữ Sony Corp. được in trên thân tùy theo mẫu máy.

   LƯU Ý:
    
   • Sony không đảm bảo về khả năng vận hành của cáp USB của nhà sản xuất khác. Nếu phải sử dụng cáp USB của nhà sản xuất khác do tình huống bắt buộc ví dụ như mất cáp đi kèm với máy ảnh, hãy sử dụng cáp tuân thủ tiêu chuẩn USB với USB 2.0 trở lên và có khả năng truyền dữ liệu. 
   • Xin lưu ý rằng một số loại cáp chỉ có thể sạc mà không hỗ trợ truyền dữ liệu.
   • Nếu máy ảnh của bạn được trang bị cổng USB Type-C, bạn có thể truyền dữ liệu nhanh hơn bằng cách sử dụng cáp USB Type-C tương thích với USB 3.1.
   •  Nếu máy tính của bạn chỉ được trang bị cổng USB Type-C, hãy chuẩn bị bộ chuyển đổi USB tương thích với tiêu chuẩn USB có bán tại cửa hàng.
  2. Xác nhận các cài đặt máy ảnh.
   Đặt USB Connection (Kết nối USB) và USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) như sau:
   LƯU Ý: Nội dung hiển thị hoặc phương pháp cài đặt có thể khác nhau tùy theo mẫu máy. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của mẫu máy.
   • USB Connection (Kết nối USB)
    MENU (Setup) (Thiết lập) → USB Connection (Kết nối USB)→ Mass Storage (Bộ lưu trữ)
   • USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN)
    MENU →  (Setup) (Thiết lập) → USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN)→ Multi (Đa kết nối)
    LƯU Ý:
    • Trong một số trường hợp, máy tính có thể không hỗ trợ Multi (Đa kết nối). Chuyển thông số thành Single (Kết nối đơn) nếu kết nối không thành công.
    • Tùy theo mẫu máy, khi chọn Single (Kết nối đơn) trong phần USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) trên máy ảnh có 2 khe cắm thẻ nhớ, bạn chỉ có thể nhập dữ liệu trên thẻ nhớ được cắm vào Khe số 1.
   Khi máy tính nhận dạng được máy ảnh, thông báo “USB MODE Mass Storage” (CHẾ ĐỘ USB Bộ lưu trữ) sẽ xuất hiện trên màn hình máy ảnh.

    
  3. Hãy làm theo quy trình dưới đây để cắm lại cáp USB.
   LƯU Ý: Sẽ luôn có một khoảng trống giữa cổng USB của máy ảnh và cáp USB ngay cả khi cáp đã được cắm chặt.
   1. Ngắt kết nối cáp USB khỏi cả máy ảnh và máy tính.
   2. Tắt máy ảnh rồi bật lại.
   3. Kết nối lại cáp USB với máy ảnh, sau đó là kết nối với máy tính.
   4. Nếu máy tính vẫn không nhận diện được máy ảnh sau khi làm theo các bước trên, hãy kiểm tra như sau:
    •  Nếu máy tính và máy ảnh được kết nối qua cổng USB, hãy kết nối trực tiếp cáp USB với cổng USB trên máy tính.
    • Kết nối máy ảnh với cổng USB trên máy tính từng nhận dạng được chuột hoặc thiết bị khác.
    • Hãy thử kết nối máy ảnh với tất cả các cổng USB trên máy tính và kiểm tra xem cổng có nhận dạng được máy ảnh hay chưa.
  4. Xác nhận hiển thị trên máy tính.
   • Đối với hệ điều hành Windows đã cài đặt PlayMemories Home
    Sau khi đặt USB Connection (Kết nối USB) theo mô tả trong Bước 2 thành MTP, thông báo "To use *** with PlayMemories Home, the USB operation mode must be changed. Do you want to continue?" (Để sử dụng *** với PlayMemories Home, bạn phải thay đổi chế độ hoạt động của USB. Bạn có muốn tiếp tục không?) sẽ xuất hiện.
    Nếu bạn muốn nhập dữ liệu qua PlayMemories Home, hãy nhấp vào Yes (Có). Nếu nhấp vào No (Không), bạn sẽ không thể nhập dữ liệu qua PlayMemories Home. Bạn sẽ nhìn thấy thông báo tương tự khi khởi chạy lại PlayMemories Home. Nhấp vào Yes (Có).
   • Đối với Mac
    Khi máy tính nhận dạng được máy ảnh, biểu tượng NONAME (KHÔNG TÊN) hoặc biểu tượng Untitled (Chưa đặt tên) sẽ xuất hiện trên màn hình nền. Nếu USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) được đặt thành Multi (Đa kết nối) theo mô tả trong Bước 2, biểu tượng PMHOME cũng sẽ xuất hiện.
  5. Kiểm tra xem máy tính khác có thể nhận dạng được máy ảnh hay không.
   Nếu bạn có một máy tính khác, hãy thử kết nối máy ảnh với máy tính đó và kiểm tra xem máy tính có nhận dạng được máy ảnh hay không.
   Nếu máy tính khác vẫn nhận dạng được máy ảnh thì vấn đề có thể nằm ở máy tính ban đầu. Hãy hỏi ý kiến nhà sản xuất máy tính.
   Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa sản phẩm. Tìm trung tâm bảo hành gần nhất.

  Kiểm tra phần Câu hỏi thường gặp sau đây.