ID bài viết : 00135245 / Sửa lần cuối : 16/11/2015In

Sự khác nhau giữa NEX-5 và NEX-5N là gì?

Sự khác nhau giữa NEX-5 và NEX-5N.

  Sự khác biệt chính là như sau.

  Định dạng Phim
  NEX-5N: AVCHD (50i/50p/25p) và MP4
  NEX-3: AVCHD (50i) và MP4

  Số lượng điểm ảnh hiệu quả của máy ảnh
  NEX-5N: Xấp xỉ. 16,100,000 điểm ảnh
  NEX-5: Xấp xỉ. 14,200,000 điểm ảnh

  Tốc độ chụp liên tiếp
  NEX-5N: 10 fps (*1)
  NEX-5: 7 fps (*1)

  Số lượng ảnh tĩnh khi sử dụng pin
  NEX-5N: Xấp xỉ . 430 ảnh
  NEX-5: Xấp xỉ. 330 ảnh


  Hiệu ứng ảnh
  NEX-5N: Có
  NEX-5: (*2)

  Peaking
  NEX-5N: Có
  NEX-5: (*2)

  Photo Creativity
  NEX-5N: Có
  NEX-5: Không

  Màn hình cảm ứng
  NEX-5N: Có
  NEX-5: No

  Kính ngắm
  NEX-5N: Có
  NEX-5: Có (*3)

  *1 Tự động lấy nét và phơi sáng tự động được cố định ở khung ảnh đầu tiên.
  *2 Firmware của máy ảnh phải được nâng cấp.
  *3 Kính ngắm điện tử gắn rời FDA-EV1S (bán riêng) không thể sử dụng được.