ID bài viết : 00202352 / Sửa lần cuối : 12/02/2023In

Có thể sử dụng phần mềm nào để chỉnh sửa ảnh RAW chụp bằng máy ảnh?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Sony cung cấp bộ phần mềm Imaging Edge Desktop dành riêng cho các tập tin RAW bao gồm các chức năng như chụp từ xa từ máy tính và điều chỉnh hoặc phát triển ảnh RAW được chụp bằng máy ảnh.

    Mặc dù không dành riêng cho các tập tin RAW nhưng các tiêu đề phần mềm khác như Adobe Photoshop hoặc Lightroom có thể hiển thị ảnh RAW. Cần có một phiên bản phần mềm tối thiểu tùy theo máy ảnh của bạn. Để biết chi tiết, vui lòng kiểm tra bảng máy ảnh Sony được hỗ trợ trên trang web hỗ trợ phần mềm Adobe.