ID bài viết : 00180402 / Sửa lần cuối : 17/08/2017

Thông tin tương thích giữa máy ảnh KTS α (Alpha) và Windows 8

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này


Hệ điều hành:

  •     Windows 8 phải được nhà sản xuất cài đặt sẵn trên máy tính của bạn.
  •     Không đảm bảo hoạt động nếu nâng cấp lên Windows 8 từ hệ điều hành khác.
  •     Không đảm bảo hoạt động cho tất cả các máy tính.
  •     Hỗ trợ Windows 8 và Windows Pro 8.
  •     Xác nhận hệ điều hành trong chế độ desktop

Chú thích:

  1. O : Tương thích
  2. - :   Không tương thích
Máy ảnh α E-mount
Model Name Compatibility Status
NEX-3 O
NEX-5 O
NEX-5N O
NEX-5R O
NEX-6 O
NEX-7 O
NEX-C3 O
NEX-F3 O
Back to Top


Máy ảnh α A-mount
Model Name Compatibility Status
DSLR-A100 O
DSLR-A200 O
DSLR-A230 O
DSLR-A280 O
DSLR-A290 O
DSLR-A300 O
DSLR-A330 O
DSLR-A350 O
DSLR-A380 O
DSLR-A390 O
DSLR-A450 O
DSLR-A500 O
DSLR-A550 O
DSLR-A560 O
DSLR-A700 O
DSLR-A850 O
DSLR-A900 O
SLT-A33 O
SLT-A35 O
SLT-A37 O
SLT-A55V O
SLT-A65V O
SLT-A77V O
SLT-A99 O

Lưu ý:
Hệ thống và tên sản phẩm được sử dụng trong trang web này, nói chung, là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các nhà phát triển, các nhà sản xuất.
Tuy nhiên, ™ hoặc ® nhãn hiệu không được sử dụng trong trang web này.