ID bài viết : 00135243 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Hướng dẫn giải quyết khi các thông báo nhắc nhở bạn gắn ống kính xuất hiện và ống kính không nhận diện được?

Thông báo nhắc nhở bạn gắn ống kính xuất hiện và ống kính không nhận diện được.

    Ống kính có thể không được gắn vào đúng, hoặc có thể có một kết nối sai của các điểm tiếp xúc của ống kính hoặc máy ảnh. Hãy gỡ ống kính, vệ sinh các điểm tiếp xúc bằng vải mềm khô, và gắn ống kính vào lại lần nữa.
    Nếu vấn đề vẫn không chấm dứt ngay cả khi bạn thử như trên, máy ảnh có thể cần phải sửa chữa.