ID bài viết : 00080151 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

AF Areas (vùng lấy nét tự động) của LA-EA2 và LA-EA4 có khác nhau không

Vùng AF của LA-EA2 và LA-EA4 có khác nhau không

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vì LA-EA4 và LA-EA2 được trang bị cùng cảm biến AF (lấy nét tự động), AF Areas (vùng lấy nét tự động) là như nhau
Khi chụp ảnh ở kích thước full-frame 35mm, AF Area (vùng lấy nét tự động) liên quan đến sự tương đối của kích thước hình ảnh sẽ được thu hẹp hơn.