ID bài viết : 00080151 / Sửa lần cuối : 27/06/2022In

AF Areas (vùng lấy nét tự động) của LA-EA2 và LA-EA4 có khác nhau không

Vùng AF của LA-EA2 và LA-EA4 có khác nhau không

    Vì LA-EA4 và LA-EA2 được trang bị cùng cảm biến AF (lấy nét tự động), AF Areas (vùng lấy nét tự động) là như nhau
    Khi chụp ảnh ở kích thước full-frame 35mm, AF Area (vùng lấy nét tự động) liên quan đến sự tương đối của kích thước hình ảnh sẽ được thu hẹp hơn.