ID bài viết : 00064809 / Sửa lần cuối : 25/04/2018In

Ảnh JPEG trông khác với ảnh ở định dạng tập tin RAW khi xem bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh RAW.

Ảnh JPEG trông khác với ảnh ở định dạng tập tin RAW khi xem bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh RAW.

    Ảnh có thể không giống nhau tùy thuộc vào dung sai giữa thuật toán xử lý dùng trong máy ảnh và thuật toán dùng trong các phiên bản khác của phần mềm chỉnh sửa ảnh RAW. Mỗi phần mềm chỉnh sửa ảnh RAW xử lý ảnh khác nhau, điều đó có thể ảnh hưởng đến độ nét và màu, bao gồm hiệu ứng Tối ưu hóa dải tần nhạy sáng (DRO).

    tập tin RAW là ảnh chưa chỉnh sửa, bạn có thể sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh RAW để thực hiện nhiều điều chỉnh khác nhau mà không làm giảm chất lượng ảnh và sau đó lưu tập tin ảnh ở định dạng khả dụng hơn, như JPEG.

    LƯU Ý: Bạn có thể điều chỉnh ảnh chụp ở định dạng tập tin RAW bằng cách sử dụng các điều khiển bằng tay có sẵn trong phần mềm Image Data Converter. Thông tin thêm về cách sử dụng phần mềm Image Data Converter hiện có trong phần Trợ giúp của phần mềm.