ID bài viết : 00128294 / Sửa lần cuối : 06/01/2019In

Cách truyền video từ máy quay Digital8 hoặc MiniDV sang máy tính

  Có ba phương pháp kết nối để nhập video được ghi trên máy quay sang máy tính. Kiểm tra để đảm bảo rằng phương pháp này phù hợp với môi trường vận hành của bạn (thông số kỹ thuật của máy tính và máy ảnh của bạn).

  Cáp

  Cần có cổng kết nối trên máy tính

  Phần mềm để nhập

  Cáp kết nối A/V / Cáp quay video  Cổng USBPhần mềm đi kèm với cáp quay
  Cáp i.LINK / FireWire (IEEE1394)Cổng kết nối i.LINK (FireWire)PlayMemories Home / Mac iMovie
  Cáp USBCổng USBPlayMemories Home
  *Chỉ những hình ảnh được ghi trên thẻ nhớ

  Cáp kết nối A/V / Cáp quay video

  Ảnh

  Cách truyền video sang máy tính khác bằng cáp Âm thanh/Video (A/V)


  Cáp i.LINK / FireWire

  Ảnh


  Cáp USB

  Bạn có thể nhập hình ảnh được ghi trên thẻ nhớ. Không cần phải có trình điều khiển riêng. Chỉ một số kiểu máy quay có thể quay video trên thẻ nhớ.