ID bài viết : 00259234 / Sửa lần cuối : 28/03/2021In

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Big Sur (macOS 11) đối với Máy ảnh kỹ thuật số α (alpha)

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu năng của các sản phẩm được nêu trên trang này, đã phát hành trong tháng 11 năm 2020 hoặc trước đó.

  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.

  Ký hiệu:
  ✓: Tương thích
  -: Không tương thích
  ?: Đang được đánh giá

  Máy ảnh E-mount α

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  ILCE-7
  ILCE-7C
  ILCE-7M2
  ILCE-7M3
  ILCE-7R
  ILCE-7RM2
  ILCE-7RM3
  ILCE-7RM4
  ILCE-7S
  ILCE-7SM2
  ILCE-7SM3
  ILCE-9
  ILCE-9M2
  ILCE-3000
  ILCE-3500J
  ILCE-5000
  ILCE-5100
  ILCE-6000
  ILCE-6100
  ILCE-6300
  ILCE-6400
  ILCE-6500
  ILCE-6600
  NEX-3N
  NEX-5R
  NEX-5T
  NEX-6

  Máy ảnh A-mount α

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  ILCA-68
  ILCA-77M2
  ILCA-99M2
  SLT-A58
  SLT-A99
  SLT-A99V

  Máy ảnh kiểu ống kính rời

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  ILCE-QX1
  ILCE-QX1L