ID bài viết : 00281294 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

[VIDEO] Cách kết nối máy ảnh của bạn với thiết bị iOS bằng Imaging Edge Mobile bằng mã QR

    Video hướng dẫn này giải thích cách kết nối máy ảnh của bạn với thiết bị iOS nếu máy ảnh chưa cài đặt Ứng dụng Smart Remote Control.

    Lưu ý: Vui lòng cài đặt Ứng dụng Imaging Edge Mobile trên thiết bị iOS của bạn trước khi tiếp tục.


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube