ID bài viết : 00204080 / Sửa lần cuối : 18/11/2018In

Sử dụng các chức năng Bộ nhớ và Gọi lại bộ nhớ trên máy ảnh

  Memory (Bộ nhớ) và Memory Recall (Gọi lại bộ nhớ) cho phép bạn lưu và tải các cài đặt thường được sử dụng vào máy ảnh của bạn.

  Bạn có thể lưu cài đặt nào?

  • Shooting Mode (Chế độ quay/chụp)
  • Khẩu độ và/hoặc tốc độ màn trập
  • Các cài đặt trong tabBiểu tượng máy ảnh (Có một số tùy chọn không thể lưu được.)

  Lưu cài đặt của bạn vào bộ nhớ

  1. Chọn chế độ quay/chụp, ví dụ như M (Thủ công), S (Ưu tiên tốc độ màn trập), A (Ưu tiên khẩu độ), P (Lập trình tự động), Auto (Tự động), SCN (Chọn cảnh), S&Q (Chuyển động chậm & nhanh), Panorama (Toàn cảnh) (Toàn cảnh), hoặc Movie (Phim)(Phim).
  2. Thiết lập máy ảnh bằng các cài đặt mà bạn muốn lưu.
  3. Nhấn nút MENU.
  4. Trên tab Biểu tượng máy ảnh, chọn Memory (Bộ nhớ).
  5. Nhấn các nút tráiphải để chọn vị trí lưu.
   • 1, 2, hoặc 3 là dành cho bộ nhớ trong của máy ảnh.
   • M1, M2, M3, hoặc M4 là dành cho thẻ nhớ.
  6. Nhấn nút ở giữa.

  Gọi lại các cài đặt đã lưu

  Làm theo các bước dưới đây tùy theo vị trí bạn lưu các cài đặt:

  • 1, 2, hoặc 3
   1. Xoay vòng điều chỉnh chế độ đến MR (Gọi lại bộ nhớ), 1, 2, hoặc 3.
    • Các chế độ trên máy ảnh sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy của bạn. Hãy xem hướng dẫn sử dụng của bạn để biết thông tin dành riêng cho mẫu máy. ướng dẫn sử dụng
     • ILCE-6000

      Alpha 6000

     • ILCE-7

      Vòng điều chỉnh chế độ của máy ảnh Alpha 7

     • ILCE-9

      Vòng điều chỉnh chế độ của máy ảnh Alpha 9

    • Nếu máy ảnh của bạn có chế độ MR (Gọi lại bộ nhớ), hãy nhấn nút trái hoặc phải để chọn 1 hoặc 2.
   2. Nhấn nút ở giữa.
  • M1, M2, M3, hoặc M4
   1. Xoay vòng điều chỉnh chế độ đến MR (Gọi lại bộ nhớ), 1, 2, hoặc 3.
   2. Nhấn các nút trái hoặc phải để chọn vị trí mà bạn đã lưu.

    Memory Card Save (Lưu trên thẻ nhớ)

   3. Nhấn nút ở giữa.

  Thông tin khác

  • Bạn có thể chọn Memory Recall (Gọi lại bộ nhớ) hoặc Recall (Bộ nhớ) từ menu để chuyển đổi giữa các cài đặt trong thẻ nhớ và vòng điều chỉnh chế độ.
   • Memory Recall (Gọi lại bộ nhớ) hoặc Recall (Gọi lại) chỉ hoạt động (không bị mờ đi) nếu vòng điều chỉnh chế độ được cài đặt là MR (Gọi lại bộ nhớ), 1, 2, hoặc 3.
  • Nếu bạn chọn Memory Recall (Gọi lại bộ nhớ) hoặc Recall (Gọi lại), bạn có thể kiểm tra các cài đặt đã lưu. Để xem tất cả các cài đặt, nhấn nút xuống.

   Settings (Cài đặt)

  • Các cài đặt đã lưu vẫn nằm trong bộ nhờ kể cả sau khi bạn thực hiện Camera Settings Reset (Thiết lập lại cài đặt máy ảnh).
  • Chọn Initialize (Thiết lập ban đầu) sẽ xóa các cài đặt trong 1, 23.
  • Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa các cài đặt trong M1, M2, M3M4. Bạn sẽ không thể truy cập các cài đặt đã lưu nếu bạn đã tháo hoặc thay thế thẻ nhớ.