ID bài viết : 00112030 / Sửa lần cuối : 21/10/2020In

Cách truyền ảnh và video bằng kết nối Wi-Fi đến máy tính có hệ điều hành Windows.

    Bạn có thể nhập ảnh và video quay bằng máy ảnh của mình bằng cách nối máy ảnh với máy tính qua Wi-Fi.
    Hướng dẫn từng bước hiện có trên trang Web sau.

    LƯU Ý: Không phải tất cả máy ảnh có khả năng kết nối Wi-Fi. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.