ID bài viết : 00249750 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Cách truyền hình ảnh và video đến điện thoại thông minh bằng ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile)

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Quy trình thực hiện sẽ thay đổi tùy theo máy ảnh của bạn. Chọn máy ảnh của bạn trên trang dưới đây để xác nhận quy trình thực hiện.

    https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/l/instruction/