ID bài viết : 00083164 / Sửa lần cuối : 19/07/2023In

Chức năng màn trập điện tử phía trước (front curtain shutter) là gì?

  Nhìn chung, lá chắn sáng, được sử dụng với máy ảnh ống kính đơn, sử dụng hai màn trập cơ: trước và sau nằm ở trước của bộ cảm biến hình ảnh (phía ống kính) .

  Trong các sản phẩm có gương mờ hoặc không có gương lật trong máy ảnh, màn trập sẽ mở trong thời gian xem trực tiếp trước khi chụp. Khi nhấn nút chụp, màn trập phía trước đóng một lần, và sau đó mở ra để lộ các cảm biến hình ảnh với ánh sáng trong một thời gian tiếp xúc nhất định (tốc độ màn trập). Sau đó, màn trập phía sau đóng khi thời gian phơi sáng kết thúc.

  LƯU Ý: Bạn có thể nghe thấy âm thanh màn trập hai lần khi chụp vì hoạt động này, một từ màn trập trước và một từ màn trập sau, tùy thuộc vào tốc độ màn trập

  Trong chức năng của màn trập điện tử phía trước (electronic front shutter curtain), hoạt động của màn trập trước là để tránh thông qua điều khiển điện tử của bộ cảm biến hình ảnh. Thay vì hoạt động cơ học của màn trập phía trước, phơi sáng được bắt đầu bằng điện tử bởi các bộ cảm biến hình ảnh và kết thúc bằng cách đóng màn trập phía sau.

  LƯU Ý: Bạn nghe thấy âm thanh màn trập một lần trong hoạt động này bởi vì chỉ có màn trập sau hoạt động.

  QUAN TRỌNG: Thiết lập Electronic Front Curtain Shutter sang OFF trong những tình huống sau đây:

  • Khi chụp với tốc độ màn trập nhanh với một ống kính cỡ lớn
   Nếu bạn chụp ảnh với thiết lập Electronic Front Curtain Shutter ON, hình ảnh có thể mờ hoặc bị cắt đứt, tùy thuộc vào đối tượng hoặc điều kiện chụp.
  • Khi chụp với tốc độ màn trập nhanh
   Nếu bạn chụp ảnh với thiết lập Electronic Front Curtain Shutter là ON, độ sáng của hình ảnh có thể không đồng đều, tùy thuộc vào điều kiện chụp.
  • Khi sử dụng ống kính Minolta/Konica Minolta
   Nếu bạn chụp ảnh với thiết lập Electronic Front Curtain Shutter là ON, máy ảnh có thể không nhận được phơi sáng thích hợp, hoặc độ sáng của hình ảnh có thể không đồng đều.

  Bằng cách chụp với chức năng màn trập điện tử phía trước, vì không có hoạt động cơ học của màn trập phía trước, bạn có thể chụp hình ảnh với thời gian ngắn , thời gian sau khi nút chụp được bấm cho đến khi phơi sáng được bắt đầu.