ID bài viết : 00066738 / Sửa lần cuối : 19/10/2023In

Một số phim bị chia sau khi nhập vào máy tính.

Một số phim bị chia sau khi nhập vào máy tính.

    Nếu kích thước tập tin phim vượt quá 2GB trong quá trình quay, các tập tin sẽ được chia tự động, mặc dù nó được phát lại liên tục trên máy ảnh. Nếu bạn sử dụng Picture Motion Browser (PMB) hoặc phần mềm PlayMemories Home ™ để nhập vào máy tính, những bộ phim bị chia sẽ tự động kết hợp khi nhập.

    LƯU Ý:

    • Các tập tin sẽ được kết hợp tự động chỉ với máy tính có hệ thống tập tin là NTFS hay exFAT. Nó không kết hợp nếu hệ thống tập tin là FAT32. Kiểm tra các thuộc tính của ổ đĩa để xác minh các tập tin hệ thống.
    • Âm thanh có thể bị gián đoạn nếu bạn sử dụng phần mềm khác PMB hoặc PlayMemories Home cho việc nhập các đoạn phim. Ngay cả khi bạn sử dụng phần mềm khác để chỉnh sửa, luôn luôn sử dụng các phần mềm được đề cập đến cho việc nhập các tập tin phim vào máy tính.