ID bài viết : 00091012 / Sửa lần cuối : 27/08/2023In

Máy tính không nhận dạng được kết nối USB từ máy ảnh kỹ thuật số Sony.

  Lưu ý: Kiểm tra các thông tin sau đây trước khi tiếp tục.

  Đảm bảo bộ pin đã được sạc đầy trước khi thử kết nối.

  Bạn sẽ không cần cài đặt trình điều khiển để kết nối máy ảnh với máy tính. Sau khi kết nối máy ảnh, máy tính sẽ tự động phát hiện và cài đặt trình điều khiển phù hợp.

  Nếu một trong các hiện tượng lỗi sau đây xảy ra.

  • Thông báo xác nhận đích kết nối được hiển thị trên màn hình của máy ảnh.
  • Ổ đĩa của máy ảnh Removable Disk (Ổ đĩa di động) không được hiển thị trong Computer (Máy tính) trong Windows.
  • Biểu tượng NONAME (KHÔNG TÊN) hoặc biểu tượng Untitled (Chưa đặt tên) không hiển thị trên màn hình nền trong Mac.

  Hãy làm theo các bước dưới đây để khắc phục sự cố máy tính không nhận dạng được kết nối USB từ máy ảnh kỹ thuật số của Sony.

  1. Kiểm tra cáp USB.
  2. Xác nhận các cài đặt máy ảnh.
  3. Hãy làm theo quy trình dưới đây để cắm lại cáp USB.
  4. Xác nhận hiển thị trên máy tính.
  5. Kiểm tra xem máy tính khác có thể nhận dạng được máy ảnh hay không.

  Kiểm tra phần Hỏi đáp liên quan sau đây.