ID bài viết : 00227825 / Sửa lần cuối : 07/10/2019

Khi sử dụng Điều khiển từ xa thì độ trễ thời gian giữa các lần ấn nút chụp là bao lâu?

    Độ trễ thời gian giữa các lần ấn nút chụp là khoảng 0,05 giây* khi sử dụng Điều khiển từ xa RMT-P1BT với máy ảnh được hỗ trợ.

    *Số liệu ước tính dựa trên các điều kiện kiểm tra của Sony. Thời gian có thể dài hơn tùy thuộc vào điều kiện vận hành.

    LƯU Ý: Nếu trong vòng 11 giây mà bạn không nhấn bất kỳ nút nào trên Điều khiển từ xa thì Điều khiển từ xa sẽ tự động bị ngắt kết nối với máy ảnh. Mặc dù Điều khiển từ xa bị ngắt kết nối nhưng bạn vẫn có thể tự động kết nối lại Điều khiển từ xa với máy ảnh bằng cách nhấn một nút bất kỳ trên Điều khiển từ xa. Tuy nhiên, độ trễ thời gian vận hành của nút đã nhấn sẽ dài hơn.